Jodtabletter - Beskyttende tiltak ved atomuhell

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn under 18 år? Da anbefaler myndighetene deg å ha jodtabletter i beredskap hjemme. Fra 1. november kan jodtabletter kjøpes reseptfritt i apotek og Jodix finnes i pakninger på 10 og 100 tabletter.

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Hvorfor bør en ha jodtabletter i beredskap hjemme?

Hovedårsaken til anbefalingen om jodtabletter er ifølge Statens strålevern at myndighetene vurderer faren for radioaktivt utslipp som økt.  Europas kjernekraftverk eldes, og ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er økende. En ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, vil norske myndigheter komme med anbefalinger om å holde seg innendørs i opptil 2 døgn og evt ta jodtabletter om det er nødvendig.

En pakning bestående av 10 tabletter vil være tilstrekkelig som behandling for en familie på inntil 5 personer. Sammen med jodtablettene vil det bli levert ut et viktig informasjonsskriv, «Jodtabletter ved atomulykker».

Oppbevar alltid dette informasjonsskrivet sammen med tablettene.

 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod (Jodix) blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Hvem skal ta jodtabletter ved atomulykke?

Myndighetene anbefaler i første omgang at husholdninger med barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger derfor ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Når og hvordan skal jodtablettene inntas?

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no)

Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og følg råd fra myndighetene.

Voksne og barn over 3 år:

  • Barn 3-12 år: 1/2 tablett som en enkelt dose.
  • Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som en enkelt dose.

Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel. Tablettene skal tas med rikelig mengde væske!

Barn under 3 år følger denne doseringen:

Tabletten må løses i vann og man må så trekke opp en viss mengde oppløsning med en doseringssprøyte. Sprøyter får du kjøpt på apotek. Slik gjør du det:

  1. Legg 1 tablett i et drikkeglass.
  2. Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten har løst seg opp.

For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet (tilsvarer 1/8 tablett = 16,25 mg).

For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet (tilsvarer ¼ tablett = 32,5 mg).

  1. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
  2. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Viktig: Nyfødte (0–1 måned) som får jod og/eller ammes av en kvinne som har tatt jod, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Det skal tas blodprøver av babyen 7–10 dager etter inntak. Ta derfor kontakt med barnets fastlege så snart som mulig.

 

Dosering til gravide og ammende

Det er ingen kjente skadelige effekter på foster eller spedbarn som følge av én dose.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget og informasjon som man får på apotek ved kjøp av jodtabletter. Gravide og ammende skal ikke ta mer enn én dose jod.

 

Går jodtablettene ut på dato?

Ja, Jodix har en påstemplet holdbarhet på 4 år. Jodtablettene er imidlertid svært stabile som betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter gjennom mange år uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.

Bruk ikke jodtabletter:

  • Dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
  • Hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt).
  • Hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen.
  • Hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom).

Kilder: Helsenorge, Statens strålevern, leverandørinformasjon