Avtale med pasientforeninger

Komplett Apotek har avtale med en rekke pasientforeninger. Her finner du hvilke.

Epilepsiforbundet

Les mer om avtalen her.

Foreningen for Kroniske smertepasienter

Les mer om avtalen her.

Hodepine Norge

Les mer om avtalen her

LHL - Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke

Les mer om avtalen her

LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Les mer om avtalen her

LMF - Lansforeningen for Mage og Fordøyelsesplager

Les mer om avtalen her

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Les mer om avtalen her

Norsk Sarkoidose Forening

Les mer om avtalen her

Psoriasis og Eksemforbundet

Les mer om avtalen her.

Stoffskifteforeningen

Les mer om avtalen her.

Tvillingforeldreforeningen

Les mer om avtalen her