Naproxen tabletter 250 mg

20 stk på brett

Flere bilder av Naproxen tabletter 250 mg

Lagerstatus: 92 stk. på lager.
Varenummer: 150961
Komplettnummer: 859980
Naproxen tabletter er et reseptfritt legemiddel mot menstruasjonssmerter.

Naproxen brukes til egenbehandling av smerter ved menstruasjon. Legemidlet er ikke beregnet til barn under 5 år.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Mot menstruasjonsmerter: 2 tabletter ved begynnende menstruasjonsbesvær. Deretter 1 tablett ved behov. Høyst 5 tabletter daglig (1250 mg ). Naproxen bør tas tidligst mulig ved begynnende menustrasjonsbesvær for å oppnå best mulig smertestillende effekt.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Naproxen. Naproxen skal ikke brukes dersom: -du har eller har hatt magesår eller blødninger fra tarmen. -acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet. -dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt. -dersom du er mer enn 6 måneder gravid. Rådfør deg med legen eller med oss på apoteket dersom: -du tidligere har hatt mave-/tarmsår eller har vært plaget med for mye mavesyre. -du har lett for å begynne å blø mye fra sår og rifter. -dersom du prøver å bli gravid. -du bruker legemidler som tynner blodet, kortisonpreparater og enkelte antidepressive midler. -dersom du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres. -dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Naproxen med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen, men lege bør kontaktes for riktig behandling.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Skal ikke brukes under graviditet eller hvis du planlegger å blir gravid. Kan brukes i anbefalte doser når man ammer.
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Kan tablett/ kapsel deles? Ja
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Naproksen
Innholdsdeklarasjon Virkestoffet er naproksen. Hver tablett inneholder 250 mg. Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, talkum, magnesiumstearat og polysorbat 80.
Bilde av tablett Se bilde av tablett

Ingen historikk