Aspirin tabletter 500mg

20 stk på brett

Flere bilder av Aspirin tabletter 500mg

Lagerstatus: 18 stk. på lager.
Varenummer: 196774
Komplettnummer: 860150
Aspirin tabletter et reseptfritt legemiddel som virker smertestillende og febernedsettende.

Aspirin inneholder acetylsalisylsyre og kan brukes ved hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter samt smerter forbundet med giktlidelser.
Til bruk til voksne og barn over 10 år.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Voksne og barn over 14 år: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig med 4-8 timers mellomrom. Du skal ikke ta en høyere dose enn 4 gram daglig. Legen din kan ha forskrevet en annen dose. Flere enn 2 tabletter tatt samtidig gir ikke bedre smertelindring. Høyere doser kan medføre alvorlig risiko. Skal ikke tas i mer enn 3-5 påfølgende dager, deretter skal lege eller legevakt kontaktes. Bruk av Aspirin hos barn (10-14 år) 30-50 kg: 1/2 -1 tablett (250 mg-500 mg) 1-3 ganger daglig, med 4-8 timers intervaller, i maksimalt 2-3 påfølgende dager eller i henhold til legens forskrivning. Barn skal ikke ta en høyere dose enn 1,5 gram daglig. Skal ikke gis til barn under 10 år eller ved feber til personer under 18 år uten rådføring med lege. Tablettene svelges sammen med væske og skal helst tas etter et måltid.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Aspirin. Bruk ikke Aspirin dersom du har en blodsykdom, dersom du har sår i mage-/tarmkanale, dersom du har alvorlig hjertesvikt, dersom du har alvorlig nyresykdom, dersom du har skrumplever, dersom du er mer enn 6 måneder gravid. Rådfør deg med lege, eller med oss på apoteket eller sykepleier før du bruker Aspirin dersom du har moderat hjertsvikt, nyre- eller leversykdom. spesielt dersom du samtidig bruker vanndrivende legemiddel. Dersom du har bronkialastma, kronisk lungesykdom eller nesepolypper. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Bruk ikke Aspirin dersom du er kommet lenger enn 6.måned av graviditeten. Bruk på et annet tidspunkt av graviditeten skal kun skje etter legens anbefaling. Aspirin går over i morsmelk, men påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Aspirin når du ammer
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Kan tablett/ kapsel deles? Ja
Forsiktighet ved bilkjøring? false
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Acetylsalisylsyre
Innholdsdeklarasjon Virkestoff er acetylsalisylsyre 500 mg. Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er cellulosepulver og maisstivelse
Bilde av tablett Se bilde av tablett

Ingen historikk