Pamol tabletter 500 mg

20 stk på brett

Flere bilder av Pamol tabletter 500 mg

Lagerstatus: 30 stk. på lager.
Varenummer: 444323
Komplettnummer: 860317
Pamol tabletter er et reseptfritt legemiddel som har en smertestillende og febernedsettende effekt.

Pamol inneholder virkestoffet paracetamol. Pamol brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter for eksempel ved forkjølelse og feber..
Til voksne og barn over 15 kg (ca 5 år)
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Dosering til barn: 15-25 kg: 1/2 tablett inntil 3 ganger i døgnet 25-40 kg: 1 tablett inntil 3 ganger i døgnet Over 40 kg: Voksen dose Dosering til voksne: 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet. Skal ikke brukes sammen med andre produkter som inneholder paracetamol.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Pamol. Bruk ikke Pamol ved alvorlig leversykdom. Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom : ernæringstilstanden er dårlig f.eks. ved alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring fordi det medfører risiko for leverpåvirkning. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Ved langtidsbruk kan risiko for nyreskader ikke utelukkes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Ved langtidsbruk (> 3 mnd.) av Pamol med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pamol bør lege kontaktes.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Kan brukes når du er gravid eller ammer hvis du følger doseringen på pakken.
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Kan tablett/ kapsel deles? Ja
Forsiktighet ved bilkjøring? false
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Paracetamol
Innholdsdeklarasjon Virkestoff: paracetamol. Hjelpestoffer: potetstivelse, polyvidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, metylhydroksypropylcellulose, talkum, propylenglykol.
Bilde av tablett Se bilde av tablett

Ingen historikk