Panodil tabletter 500 mg

20 stk på brett

Flere bilder av Panodil tabletter 500 mg

Lagerstatus: 22 stk. på lager.
Varenummer: 83621
Komplettnummer: 860318
Panodil tabletter er et reseptfritt legemiddel som virker smertestillende og febernedsettende.

Panodil inneholder virkestoffet paracetamol. Panodil tabletter brukes ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.
Til voksne og barn over 5 år (15 kg)
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Barn 15-25 kg: 1/2 tablett á 500 mg 3 ganger i døgnet, 25-40 kg: 1 tablett á 500 mg 3 ganger i døgnet. Over 40 kg: voksen dose. Voksne 1-2 tabletter á 500 mg 3 ganger i døgnet Panodil skal ikke brukes mer enn 3 dager sammenhengende med mindre annet medisink råd er gitt. Det bør gå minimum 4 timer mellom hver dosering. Panodil skal ikke brukes sammen med andre produkter som inneholder paracetamol uten leges godkjenning.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Panodil. Bruk ikke Panodil ved akutt leverbetennelse. Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom : ernæringstilstanden er dårlig f.eks. ved alkoholmisbruk, spisevegring (anoreksi) eller feilernæring. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Panodil med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Panodil bør lege kontaktes.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Kan brukes når du er gravid eller ammer hvis du følger doseringen på pakken.
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Kan tablett/ kapsel deles? Ja
Forsiktighet ved bilkjøring? false
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Paracetamol
Innholdsdeklarasjon Virkestoff: paracetamol. Andre inneholdsstoffer: maisstivelse, pregelatinisert stivelse, povidon, kaliumsorbat, talkum, stearinsyre, hypromellose, glyseroltriacetat.
Bilde av tablett Se bilde av tablett

Ingen historikk