Somac Control enterotabletter 20mg

14 stk på brett

Komplettnummer: 860344 / Varenummer: 50387

Flere bilder av Somac Control enterotabletter 20mg

139,-
+ frakt fra 29,-
Lave priser
Fri frakt over 199,-
Rask leveranse
36 stk. på lager.
Somac Control enterotabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes til korttidsbehandling av reflukssymptomer (f.eks halsbrann, sure oppstøt) hos voksne.

Reflukssymptomer kan oppleves som smertefull brennende følelse i brystet som stiger opp i svelget og sur smak i munnen.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig. Ta tabletten før et måltid, til samme tidspunkt hver dag. Du skal svelge tabletten hel med litt vann. Ikke tygg eller knus tabletten. Noen ganger er det nødvendig å ta tablettene i 2-3 dager før du merker bedring. Overskrid ikke denne anbefalte dosen på 20 mg pantoprazol daglig. Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende bruk dersom plagene har blitt verrre eller ikke har blitt bedre. Tablettene skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker. Lengre bruk må avtales med lege.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Somac Control. Rådfør deg meg lege eller med oss på apoteket før du bruker Somac Controll dersom du har vært behandlet for halsbrann eller fordøyelsesplager kontinuerlig i 4 uker eller mer. Dersom du er over 55 år og tar reseptfrie legemidler mot fordøyelsesplager daglig. Dersom du er over 55 år med enhver nye eller nylig endrede symptomer av sure oppstøt. Dersom du tidligere har hatt magesår eller mageoperasjon. Dersom du har leverproblemer eller gulsott (gulning av hud og øyne). Dersom du regelmessig går til lege for alvorlige plager eller tilstander. Dersom du skal ha en endoskopi eller en pustetest kalt C-ureatest
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Du skal ikke bruke dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer.
Kan tablett/kapsel knuses? Nei
Kan tablett/ kapsel deles? Ikke delbar
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Pantoprazol
Innholdsdeklarasjon Virkestoff er pantoprazol. Hver tablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat). Andre innholdsstoffer er Tablettkjerne: vannfri natriumkarbonat, mannitol, krysspovidon, povidon K90, kalsiumstearat. Drasjering: hypromellose, povidon, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), propylenglykol, metakrylsyre-etylakrylatkopolymer, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylsitrat. Trykkfarge: shellak, rødt, svart og gult jernoksid (E172), konsentrert amoniakkoppløsning.
Bilde av tablett Se bilde av tablett