Voltarol medisinert plaster 140 mg

2 stk

Flere bilder av Voltarol medisinert plaster 140 mg

Lagerstatus: Innkommende vare. 24 stk. salgklar 28.feb.2017
Varenummer: 93319
Komplettnummer: 860423
Voltarol medisinsk plaster er et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstrekning eller forstuing.

Voltarol medisinsk plaster kan om nødvendig brukes i 7 dager. Dersom symptomene vedvarer i mer enn 7 dager bør lege kontaktes. Kan brukes av voksne og ungdommer over 16 år.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Voksne og barn over 16 år: Ett medisinert plaster festes på det smertefulle området 2 ganger daglig. Kun et smertefullt område skal behandles av gangen. Voltarol plaster kan brukes i inntil 7 dager. Skal kun brukes på intakt frisk hud. Plasteret skal ikke deles. Ikke bruk plasteret sammen med en lufttett bandasje eller mens du dusjer eller bader. For mer utdypende veiledning om riktig bruk se pakningsvedlegget.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Unngå kombinasjon med andre legemidler som inneholder Diklofenak eller andre betennelsesdempende legemidler. Brukes bare på hel, intakt hud. Unngå sollys og sollarium på hudområdet etter at plasteret er fjernet . •Dersom symptomene vedvarer i mer enn 7 dager bør du oppsøke lege. •Det medisinerte plasteret må ikke komme i kontakt med eller anvendes på øynene eller på slimhinner. •Eldre pasienter bør bruke Voltarol med forsiktighet siden det er mer sannsynlig at de får bivirkninger. Brukes ikke ved overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre lignenede betennelsesdempende midler, hvis du har magesår eller sår i tarmen eller er gravid i 3. trimester. Brukes med forsiktighet hvis du har problemer med nyrer,hjerte eller lever.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Anbefales ikke til gravide eller ammende
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Diklofenak
Innholdsdeklarasjon Virkestoff er diklofenaknatrium. Andre innholdsstoffer er: Støttelag Polyester, ikke-vevd stoff Selvklebende lag Butylert metakrylatkopolymer, basisk Akrylvinylacetatkopolymer PEG 12 stearat Sorbitanoleat Beskyttelse: Monosilikondrasjert

Ingen historikk