Diflucan kapsel 150mg

Behandling av soppinfeksjon i skjeden hos kvinner, 1 stk

Flere bilder av Diflucan kapsel 150mg

Lagerstatus: 57 stk. på lager.
Varenummer: 164479
Komplettnummer: 860437
Diflucan kapsel er et reseptfritt legemiddel til behandling av soppinfeksjon i skjeden hos kvinner.

Diflucan inneholder virkestoffet flukonazol og er egnet dersom behandling med krem/stikkpiller i og rundt skjeden ikke er egnet eller ikke har effekt.
Diflucan kapsel skal svelges hel med et glass vann. Kan brukes av kvinner mellom 18 og 50 år dersom diagnosen soppinfeksjon har vært stilt av lege tidligere.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde 1 kapsel tas som engangsdose. Kapselen svelges hel med et glass vann. Kontakt lege innen 3 dager etter behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Kontakt også lege dersom soppinfeksjonen kommer tilbake mer enn 2 ganger iløpet av en 6 måneders behandling.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Fordi det kan være vanskelig å stille riktig diagnose selv, bør lege alltid kontaktes første gang man får en soppinfeksjon.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Gravide og Ammende Du bør ikke ta Diflucan dersom du er gravid hvis ikke legen har bestemt det. Du kan fortsette å amme etter å ha tatt en kapsel med Diflucan 150 mg.
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Kategori Legemiddel
Sammensetning
Virksomt stoff Flukonazol
Innholdsdeklarasjon •Virkestoff er flukonazol. Hver harde kapsel inneholder 150 mg flukonazol. •Andre innholdsstoffer er: Kapselinnhold: laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat og natriumlaurylsulfat. Sammensetning kapselskall: Gelatin, titandioksid (E171) og patentblått (E131). Trykksverte: skjellakk (glasering), svart jernoksid, N-butylalkohol, dehydrert alkohol, renset vann, propylenglykol, industriell rødsprit, isopropanol, konsentrert ammoniakkløsning, kaliumhydroksid.
Bilde av tablett Se bilde av tablett

Ingen historikk